Výroba osiv

Ceník travních směsí pro rok 2018 Nabídka osiv 2018 - pšenice ozimé Nabídka osiv 2018 - ječmeny ozimé

92,-

Pastvina pro ovce a kozy

 • Kostřava luční 15%
 • Kostřava červená 8%
 • Srha laločnatá pozdní 10%
 • Bojínek luční 10%
 • Jílek vytrvalý Ivana 12%
 • Jílek vytrvalý SR, P 10%
 • Festulolium AberNiche 15%
 • Lipnice luční 10%
 • Jetel luční 8%
 • Štírovník růžkatý 2%
Druhově bohatá, velmi široká a vyvážená směs pro luční i pastevní využití bez jetele plazivého. Je určena pro malé přežvýkavce a vyznačuje se velkým nárůstem hmoty i odolností k sešlapání. Obsahuje druhy s mimořádnou vytrvalostí a odolností k vymrzání, štírovník se udrží i na písčitých stanovištích.
Výsevek 35-40 kg/ha

 • OSEX ŽATEC
 • společnost s ručením omezeným

  Osvoboditelů 1948
  43801 Žatec

  tel. 608 123 157