Výroba osiv

Ceník travních směsí pro rok 2018 Nabídka osiv 2018 - pšenice ozimé Nabídka osiv 2018 - ječmeny ozimé

89,-

KONĚ I.

 • Kostřava rákosovitá 35%
 • Festulolium AberNiche10%
 • Festul. Felina/Hykor 10%
 • Bojínek luční 25%
 • Jílek vytrvalý SR, P 10%
 • Lipnice luční 10%
Travní směs je určena jak pro pastvu koní, tak i pro využití na seno. Vytváří vysoce intenzivní travní porosty bez jetelů. Dobře roste i na výsušných stanovištích.
Výsevek 35-40 kg/ha

 • OSEX ŽATEC
 • společnost s ručením omezeným

  Osvoboditelů 1948
  43801 Žatec

  tel. 608 123 157