Výroba osiv

Ceník travních směsí pro rok 2018 Nabídka osiv 2018 - pšenice ozimé Nabídka osiv 2018 - ječmeny ozimé

111,-

Pastvina s jitrocelem a čekankou

 • Srha laločnatá pozdní 30%
 • Kostřava luční 20%
 • Bojínek luční 10%
 • Jílek vytrvalý Ivana 10%
 • Jílek vytrvalý SR, P 10%
 • Lipnice luční lato 9%
 • Jetel plazivý 3%
 • Jitrocel Tonic 3%
 • Čekanka Puna II. 3%
 • Štírovník růžkatý 2%
Od roku 2017 mícháme zatím omezené množství pastevní směsi a směsi pro přísev pastvin se speciálními pícními odrůdami čekanky a jitrocele. Popularita zařazení nově vyšlechtěných odrůd rychle roste u chovatelů po celé západní Evropě. Kvůli vyšší citlivosti na odrol listů při sušení sena a pomalejšímu zavadání píce jsou porosty určeny hlavně pro pastvu. Velkým přínosem těchto druhů je velký obsah minerálních látek, chutnost pro zvířata a obsah silic a taninů, které mají výborné dietetické a zdravotní účinky. Z agrotechnických vlastností oba druhy vynikají: Vzpřímeným vzrůstem, velkými listy. Díky hlubokým a silným kořenům mají mít značnou odolnost proti suchu. Výborně si mají opatřovat živiny pro ostatní druhy nepřístupné. Tolerují i chudé i chudé půdy a dávají zvýšený výnos píce v suchém počasí. V zahraničí se pasou i „100%“ porosty těchto pícnin.
Výsevek kompletní směsi: 30-35kg/ha
Výsevek kompletní směsi: 10-15kg/ha

 • OSEX ŽATEC
 • společnost s ručením omezeným

  Osvoboditelů 1948
  43801 Žatec

  tel. 608 123 157